NEKUPUJTE PALMOVÝ OLEJ

Pekařství Villa ve svých výrobcích nepoužívá palmový olej. Důvody jsou zcela zřejmé všem, jejichž záměrem je uchovat zdraví a veškerou diverzitu života, a to v jakékoli jeho formě a podobě od fauny, flóry, klimatického systému až po člověka. Dnes je již dostupná celá řada informačních zdrojů, které se k tomuto tématu váží a každý má možnost se snadno k těmto informacím dostat a vytvořit si vlastní zcela nezávislý názor.

Pro naše Pekařství Villa nepoužívání palmového oleje znamená velké zvýšení výrobních nákladů a markantní ztížení distribučních podmínek na našem trhu. Nicméně, na rozdíl od ostatních producentů potravin, kteří palmový tuk /olej/ používají ve svých výrobcích zejména pro jeho velmi nízkou cenu, chceme jeho nepoužíváním zdůraznit, že nám záleží na zlepšení a udržení zdravého života na zemi a zároveň, že odmítáme vytvářet zisk "za každou cenu". Pěstování monokultur palmy olejné obnáší masivní ničení pralesů, kterých dnes už na naší planetě zbývá jen opravdu alarmující zlomek.

Palmový olej je, kromě jeho nižší ceny, používán výrobci potravin také z toho důvodu, že přispívá k prodloužení trvanlivosti potravinářských produktů (například na rozdíl od klasického másla). V této souvislosti se naskýtá otázka, z jakého důvodu potřebujeme, aby potraviny, třeba právě pečivo, měly trvanlivost rok a více? U trvanlivých produktů se zároveň obvykle setkáme s přítomností řady přídatných látek, které se právě na této trvanlivosti podílejí. O zdravotních dopadech takto upravovaných "potravin" existuje rovněž celá řada seriozních informačních zdrojů.

Požadavek této extrémní trvanlivosti, jak ze strany velkovýrobců a distributorů potravinářských produktů tak bohužel i ze strany supermarketů, maloobchodních prodejců a především nejdůležitějšího článku tohoto cyklu - samotných spotřebitelů, tedy nás běžných kupujících, zároveň znamená existenci a další nárůst velkých skladovacích prostor, kde se tyto produkty uskladňují. Takto uskladněné potraviny se pak distribuují po celém světě a další důsledky tohoto procesu si každý již domyslí snadno sám..nárůst kamionové přepravy, se kterou se váže zvyšování uvolňování škodlivých emisí do ovzduší, zhoršení dopravních situací v našich městech, výstavba dalších a dalších komunikačních koridorů na úkor přírody a tak podobně.

Doporučujeme proto nekupovat potravinářské a další výrobky obsahující palmový olej. Nakupovat lze u menších lokálních výrobců potravin, kteří při výrobě používají suroviny z místních zdrojů, a kterých je v současné době v naší zemi již dostatečné množství. Příkladem je i Pekařství Villa. Tím může každý z nás, i z naší malé země, významnou měrou přispět k omezení činnosti těch, kteří za výrobou a distribucí palmového oleje v celosvětovém měřítku stojí a časem snad i k jejich úplné eliminaci.

K tomuto tématu dále doporučujeme článek "Několik důvodů, proč nepoužívat palmový olej" zde: www.ireceptar.cz/zdravi/nekolik-duvodu-proc-nepouzivat-palmovy-olej/

Dále doporučujeme velmi zajímavý dokumentární film: "Na cestě Tichomořím: Národy z pralesa a popela (2016)"